Wednesday 16 March 2011

दोन कविता

- चंद्रशेखर खैरनार

पावलांचा गोलाकार...

चिंब नाद

पावलांची साद

लगबग भगव्याची

टप-टप सरी

ओढ माऊलीची

दूर माळरानावर

विसावला गजर

पताक्यांचे निशाण

निळ्या शुभ्र ढगांची राखण

वाळलेल्या रंगीबेरंगी कपड्यांचा थवा

झोका घेतो मनसोक्त

पूर्वेस सकाळ पहारी

हळूच डोकावी ज्ञानतेजू

ताल मृदुंगाचा गजर

आकाशभरी अंत:करण

चिखल मातीत

अनंत पावलांचा मळा फुले

विठू नाचे त्यासंगे मनसोक्त

सगळा त्राण विसावला

माउली गजरात

माय-बाप मुक्त

जगण्यातल्या आगीतून

फुगडीच्या गरगरीत

हातांची गुंफण

गर- गर, फर-फर

पावलांचा गोलाकार.

माउली भेटे मातीत


जीनं बदमाश

अर्ध पोटभर खावं 

घोटभर प्यावं

उताणं पडावं

रस्त्याच्या कडेला

वाटलं तर फिरावं 

इकडं- तिकडं

जीनं बदमाश

असल्याचं म्हणत

थंडीत, पावसात हुडहुडावं

उष्म्यानं तंगड्या

ताणून मरावं

पालिकेच्या गाडीतनं

हिंदळत जावं

अन मुक्काम,

शवागारात बेवारस